Tarieven

Beloningsvormen en tarieven

Natuurlijk wil je weten waar je aan toe bent wat de investering betreft. De uiteindelijke investering is altijd maatwerk. De mate van dienstverlening, de benodigde tijd en hoeveelheid verzekeringen verschillen per onderneming. 

Risicomanagement

Om een goed beeld te krijgen van de bedrijfsrisico’s, is een risico-inventarisatie nodig. Hiervan krijgt opdrachtgever een rapportage die wij samen bespreken. Aan de hand van het rapport bekijken we hoe we de risico’s beheersbaar maken. Dat kan zijn door preventiemaatregelen te treffen en/of een verzekering te sluiten.

Het is ook mogelijk om alleen deze risico-inventarisatie/rapportage en gesprek af te nemen, bijvoorbeeld als second opinion of aanvulling op reeds bestaande verzekeringen en preventiemaatregelen.

Provisie of directe beloning

Provisie is de vergoeding van de verzekeraar aan de adviseur. De vergoeding is onderdeel van de premie die je betaalt. De kosten van het advies zijn dus verwerkt in de premie van je verzekering. Voordeel hiervan is dat het eenvoudig is, je betaalt je verzekeringspremie en daar zit de vergoeding voor het advies inbegrepen. 

Wanneer je op basis van uurtarief advies afneemt, ontvang je een opgave van de investering vooraf, met een maximumprijs. Een vaste prijs vooraf afspreken is ook mogelijk. Deze vorm is 'directe beloning.' Er wordt dan ook een servicevergoeding voor service en onderhoud afgesloten.

Servicevergoeding bij directe beloning

Omdat ik geen verdiensten aan de verzekering zelf heb als er niet op basis van provisie gewerkt wordt, maar wel kosten maak voor mijn bedrijfsvoering, spreken wij bij het aangaan van de verzekeringen ook een service- en onderhoudsvergoeding af.

De kosten hiervan zijn altijd op maat en afhankelijk van de hoeveelheid en soort verzekeringen die je afsluit.

Dit bedrag breng ik jaarlijks of maandelijks in rekening. Bij jaarlijkse betaling is dat op of rond de datum van ondertekening van de serviceovereenkomst. Bij een Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering bedraagt de vergoeding € 30,- per maand.

Welke service mag je verwachten?

  • Een uitgebreide inventarisatie van de verzekerbare risico’s die het voortbestaan/continuïteit van je onderneming in gevaar zouden kunnen brengen.
  • Analyse van de verzekeringen die je al hebt gesloten, waaronder de premiestelling en de van toepassing zijnde algemene- en bijzondere voorwaarden.
  • Iedere 2 jaar een check up van de verzekeringen die je bij mij hebt afgesloten en je bedrijfsrisico’s. Zelf moet je relevante wijzigingen binnen je bedrijf direct aan ons doorgeven. Indien nodig kan ik dan het advies aanpassen en/of actie ondernemen richting verzekeraars. 
  • Beheer van je zakelijke verzekeringen, denk aan - contact met verzekeraars, doorgegeven van mutaties, verzorgen aanvragen nieuwe verzekeringen, controle juistheid van de stukken en bewaking van termijnen en algemene processen.
  • In geval van schade: - melding, begeleiding, ondersteuning, bewaking voortgang en beoordelen juistheid standpunten verzekeringsmaatschappij.