Verzuimverzekering

Wat is een verzuimverzekering?

Wanneer je personeel in dienst hebt staat in de arbeidsvoorwaarden of in de CAO wat je doorbetaalt als je medewerker ziek is. Je bent verplicht minimaal minimaal 70% van het loon door te betalen, twee jaar lang. Je kunt je hiervoor verzekeren met een ziekteverzuimverzekering.

Wanneer heb je een verzuimverzekering nodig?

Als je de kosten van verzuim niet (helemaal) zelf kan dragen. Een verzuimde medewerker kost al snel meer dan € 200,- per dag. Denk aan kosten voor doorbetaling van het loon, maar ook arbodienstverlening en vervangend personeel inhuren.

Kenmerken Verzuimverzekering:

  • Loonkosten van ziek personeel is gedekt voor het afgesproken percentage.
  • Naast de verzuimverzekering heb je een arbocontract nodig;
  • De re-integratiekosten van een zieke werknemer moet je zelf betalen;
  • Een hoger verzuim leidt tot een hogere premie;
  • Géén Poortwachtersgarantie (de Verzuimverzekering keer niet uit als het UWV een loonsanctie oplegt, wat betekent dat je na twee jaar nog langer het loon moet doorbetalen);
  • Interventiekosten zijn voor eigen rekening van de werkgever; soms betaalt de verzekeraar hieraan mee, meestal maximaal 50% van de kosten. 

Er is ook een Verzuimverzekering met arbodienstverlening. De meest uitgebreide variant is de MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Wat voor jouw situatie de beste oplossing is, hangt onder andere af van de mate van verzuim in je organisatie, de mate waarin je zelf kosten kan dragen en hoe je personeelsbeleid is. Wil je hier meer over weten of gewoon eens je situatie bespreken? Neem contact met mij op! 

 

Mijn werknemer is ziek, wat moet ik doen?

Lees in deze quick-start van het UWV wat de regels zijn. Uitgebreide informatie vind je in de Werkwijzer Poortwachter van het UWV.