WGA hiaatverzekering

WIA verzekeringen voor werknemers bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Als je medewerker ziek wordt en niet meer kan werken, dan betaal je de eerste twee jaar het loon door. Samen met je werknemer werk je aan terugkeer op het werk. Als dit niet lukt, krijgt de medewerker te maken met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Het inkomen kan flink achteruit gaan en soms tot op bijstandsniveau uitkomen. Dit inkomensverlies kun je beperken met een WIA verzekering, ook wel WIA aanvullingsverzekering genoemd. Er zijn verschillende varianten. 

WGA hiaatverzekering basis

Deze verzekering vult de uitkering van het UWV aan als de werknemer onvoldoende werkt (of met andere woorden, zijn restcapaciteit minder dan 50% benut). De aanvulling is het verschil tussen het (maximum) dagloon van de werknemer en het minimum loon maal een uitkeringspercentage. Het uitkeringspercentage is afhankelijk van het percentage arbeidsongeschiktheid.

WGA hiaatverzekering uitgebreid

De uitgebreide variant is bedoeld om inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid op te vangen. De werknemer wordt gestimuleerd om zijn restverdiencapaciteit te benutten. Dat houdt in:

  • Een aanvulling op het loon of uitkering, waardoor het totale inkomen 70% is van het (gemaximeerde) loon dat hij verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd.
  • Als de werknemer inkomen uit arbeid heeft, wordt de uitkering in mindering gebracht op de aanvulling. Als de restverdiencapaciteit voor meer dan 50% wordt benut, ontvangt de werknemer een extra uitkering van 5% of 10%. 

Benieuwd naar de hoogte van jouw inkomen bij arbeidsongeschiktheid? Het Verbond van Verzekeraars heeft hiervoor een berekeningstool ontwikkeld.