Arbodienst verplicht

Arbodienst verplicht

Sluit als werkgever een basiscontract met een arbodienst af. Deze arbodienst helpt je te voldoen aan je wettelijke taken.

Heb je een Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging? Zij hebben instemmingsrecht bij de keuze voor de arbodienst. Ook bij keuze voor de preventiemedewerker en het vaststellen van het arbeidsomstandighedenbeleid hebben zij dit recht.

Je bent wettelijk verplicht een ‘basiscontract’ te af te sluiten met een arbodienstverlener. Hierin staan de minimale rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverlener.

Ook is opgenomen de verplichting van een klachtenprocedure. Verder staat beschreven hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) geregeld is.