Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) verplicht

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) verplicht

Als je personeel in dienst hebt, ben je verplicht een RI&E op te stellen. Hiermee bevorder je de gezondheid en veiligheid in jouw bedrijf. Hoe? Door inzicht in de risico's. Je brengt alle arbeidsrisico’s in kaart, en pakt ze aan.

Het resultaat is minder verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers.

Het Plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. In het plan van aanpak beschrijf je welke maatregelen je neemt om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken. Ook beschrijf je wie hier verantwoordelijk voor is en binnen welke termijn de maatregelen uitgevoerd worden.

Je kunt een RI&E meestal goed zelf uitvoeren. Natuurlijk kun je ook een deskundige inschakelen. Heb je meer dan 25 werknemers, dan moet de RI&E getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst of deskundige.

De RI&E gemaakt? Zorg dat hij actueel blijft. Verandert er wat in je bedrijf, stel dan de RI&E bij.

De Inspectie SZW gaat strenger toezien op het naleven van de RI&E-plicht. De Inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is, inclusief Plan van aanpak.