Verzuimprotocol

Verzuimprotocol

Zorg voor een verzuimprotocol. Hierin staat bij wie, op welke manier en voor welke tijd hij zich ziek moet melden. Als de melding telefonisch doorgegeven moet worden, beschrijf dan ook wat de werknemer moet doen als de juiste persoon niet opneemt. De werknemer moet zich aan de regels uit het protocol houden.

Geef de ziekmelding tijdig (zo snel mogelijk, maar binnen een week) door aan de arbodienstverlener.

Geef de ziekmelding door aan de Verzuimverzekeraar. Dit moet vaak binnen twee werkdagen. Meld je later, dan gaat de eigen risicotermijn later in en loop je geld mis.

Lees hier (van ArboNed) de 7 stappen om zelf een protocol te maken.