Preventiemedewerker (verplicht)

Preventiemedewerker (verplicht)

Stel een preventiemedewerker aan. Heb jij 25 of minder werknemers? Dan mag je als directeur/eigenaar zelf de preventiemedewerker zijn.

De preventiemedewerker helpt ongevallen en verzuim te voorkomen. Ook adviseert hij de werkgever en/of ondernemingsraad. Daarnaast werkt hij mee aan de uitvoer van de RI&E en de verbetermaatregelen daaruit.

Voor de benoeming van de preventiemedewerker is de instemming van de medezeggenschapsraad nodig (bij 50 of meer werknemers is een medezeggenschapsraad verplicht).  Dit heeft twee gevolgen:

  • De preventiemedewerker krijgt draagvlak van werknemers.
  • De medezeggenschapsraad is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de preventiemedewerker.

De preventiemedewerker werkt samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

Om je medewerkers te betrekken bij het arbeidsomstandighedenbeleid in je bedrijf, hebben zijn via de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging instemmingsrecht. Dit geldt voor de keuze voor de arbodienst, wie de preventiemedewerker is en het arbeidsomstandighedenbeleid.