Boetes als je niet aan de eisen voldoet

Boetes als je niet aan de eisen voldoet

Misschien denk je, ‘wat een gedoe allemaal. Daar heb ik geen tijd en geld voor.’  Omdat er flinke boetes staan op niet naleven, is het lonend hier actie op te ondernemen.

De Inspectie SZW controleert of jij je aan de Arbowetgeving houdt. Is het niet in orde, dan kun je een boete krijgen. De hoogte is afhankelijk van, onder andere, hoeveel werknemers je in dienst hebt.

Geen basiscontract: € 1.500

Basiscontract incompleet: € 750

Afspraken ondersteuning arbodienst bij verzuimbeleid ontbreken: € 750

Werkwijze bedrijfsarts ontbreekt: € 1.500

Werknemers niet gewezen op open spreekuur: € 1.500

Geen preventiemedewerker aangewezen: € 1.500

Geen actuele RI&E: maximaal € 4.500

Geen Plan van aanpak: maximaal € 3.000

Geen BHV’er(s) opgeleid: maximaal € 3.750,-