Welke vragen mag ik stellen aan mijn zieke werknemer?

Welke vragen mag ik stellen aan mijn zieke werknemer?

Als werkgever mag je maar beperkt vragen stellen aan je zieke werknemer. Wees in elk geval oprecht geïnteresseerd naar je werknemer toe. Geef aan wat de reden van het gesprek is.

Doe geen aannames en luister vooral. Toon begrip en stel open vragen (‘hoe’, ‘wie’, ‘wat’, ‘in hoeverre’). Vaak kom je zo meer te weten over de redenen van het verzuim.

Luisteren, samenvatten en doorvragen. Hiermee laat je zien dat je luistert en probeert te begrijpen wat er speelt.

Verzuim is soms een uitvlucht voor niet-medische problemen. Bijvoorbeeld een slechte sfeer op het werk, of een conflict. Privéproblemen zijn niet zelden reden voor verzuim.

Vraag door, zodat het werkelijke probleem duidelijk wordt en je zo nodig een oplossing kan zoeken.

Deze vragen mag je stellen bij de ziekmelding:

  • Het telefoonnummer en (verpleeg)adres waar de werknemer te bereiken is.
  • De vermoedelijke duur van het verzuim.
  • De lopende afspraken en werkzaamheden.
  • Of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt. Maar hij hoeft niet te melden onder welke.
  • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval.
  • Of er sprake is van een verkeersongeval waarbij de schade verhaald kan worden op de veroorzaker.

Soms vertelt een werknemer zelf wat er medisch aan de hand is. Deze informatie mag je niet vastleggen, omdat het medische informatie is.