Quick-Start en Werkwijzer Poortwachter UWV

Quick-Start en Werkwijzer Poortwachter UWV

Het UWV heeft twee handige documenten ter beschikking gesteld die onder andere werkgevers helpt in de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

In de Werkwijzer Poortwachter vind je:

  • Wat verwacht UWV van jou als werkgever bij de re-integratie van een werknemer?
  • Hoe toetst UWV of je re-integratie-inspanningen voldoende zijn?
  • Welke gevolgen heeft het voor je als blijkt dat de re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest? (boete in de vorm van een loonsanctie. Nog een jaar langer het loon doorbetalen).

De Quick-Start geeft in grote lijnen weer wat in de Werkwijzer Poortwachter staat.