Arbeidsconflict en verzuim

Arbeidsconflict en verzuim

Je medewerker meldt zich ziek. Je hebt het gevoel dat er niet alleen sprake is van ziekte door een medische oorzaak, maar dat er meer speelt. Misschien gaat het in de werkrelatie niet goed en is dat de reden van de ziekmelding. Van de bedrijfsarts krijg je echter te horen dat er sprake is van medisch verzuim. Wat nu?

Als jij denkt dat er meer speelt, bekijken dan het volgende schema. Bedrijfsartsen moeten de STECR Werkwijzer Arbeidsconflict volgen, als de werknemer, de werkgever of beide, de situatie als een arbeidsconflict ervaren. Er kan ook een combinatie spelen van zowel ziekte als conflict.

De STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten geeft het volgende schema:

stecr

Als je twijfelt of er sprake is van alleen een conflict, vraag dan aan de bedrijfsarts:

  • Is mijn werknemer door ziekte of gebrek niet in staat de bedongen arbeid te verrichten?

Als blijkt dat er geen sprake is van ziekte, maar alleen van een conflict, kan soms een interventieperiode worden geadviseerd. Dat is een ‘afkoelperiode’. Hiervoor moet aan jou als werkgever toestemming gevraagd worden. De duur is altijd zo kort mogelijk en maximaal twee weken. Doel is om de partijen wat ruimte om tot rust te komen te geven en om afspraken te maken om de situatie op te lossen.

Als er sprake is van een conflict én ziekte, moet voor beide een advies worden gegeven. Dus enerzijds het conflict oplossen en anderzijds een Plan van Aanpak voor de ziekte/gebrek.