Wanneer een jurist inschakelen?

Wanneer een jurist inschakelen?

Wanneer er sprake is van een (dreigend) conflict, is het verstandig je (op de achtergrond) te laten bijstaan door een deskundige. Omdat de werkgever als ‘sterkere’ partij wordt gezien, moet je zorgvuldig te werk gaan. Houd je aan de regels, vermijd een verstoorde arbeidsrelatie.

Ook wanneer je werknemer niet meewerkt aan de re-integratie en je maatregelen moet nemen zoals opschorten of stopzetten van het loon, is het raadzaam juridisch advies in te winnen.