Wanneer een casemanager inschakelen?

Wanneer een casemanager inschakelen?

Je casemanager helpt je bij het tijdig inzetten van wat nodig is voor de Wet verbetering poortwachter. Hij of zij is de spin in het web van werkgever, werknemer, arbodienst en andere adviseurs, houdt overzicht en bewaakt het proces.

Er zijn verschillende casemanagers. Je kunt zelf een casemanager aanstellen, bijvoorbeeld de leidinggevende. Dit heet de interne verzuimbegeleiding. Deze verzuimbegeleider ontvangt

de ziekmelding en onderhoudt het contact met de medewerker.

Omdat de meeste leidinggevenden niet zo vaak te maken krijgen met langdurig verzuim, is het verstandig om een professionele casemanager in te schakelen. Hierin zijn verschillende rollen. Een casemanager is vaak in dienst van de arbodienst, soms bij een verzekeraar, of een zelfstandig ondernemer.

De proces-casemanager

Deze casemanager stuurt vooral op het tijdig en goed uitvoeren van de taken die jij en je medewerker hebben vanuit de Wet verbetering Poortwachter. Deze casemanager is géén medisch specialist en geeft geen medisch oordeel over de verzuimsituatie.

De Casemanager werkend onder taakdelegatie bedrijfsarts

Een casemanager die werkt namens de bedrijfsarts mag alle vragen stellen aan je zieke werknemer, die de bedrijfsarts ook mag stellen. Dit bespreekt de casemanager met de bedrijfsarts, die geeft het medisch oordeel. De casemanager koppelt het advies van de bedrijfsarts terug aan werkgever/werknemer.