Wat kost een verzuimende medewerker?

Wat kost een verzuimende medewerker?

In dit hoofdstuk lees je meer over de kosten van verzuim en hoe je

Niet alleen het loon dat je moet doorbetalen vormen de kosten. Ook inhuur vervangend personeel, begeleiding van het verzuim door een arbodienst, eventueel een externe casemanager en productieverlies, zijn kosten van verzuim. Gaat je werknemer na twee jaar ziekte uit dienst, dan moet je een transitievergoeding betalen.

Van elke 260 werkdagen worden er 13 bijna verzuimd. Per dag kost een verzuimdag €250. Verzuim kost de werkgever per werknemer meer dan €3.000 per jaar. En dan hebben we het alleen nog maar over gemiddeld 13 dagen. Bij een burn-out bijvoorbeeld is de verzuimduur veel langer (290 dagen).

1. Loon doorbetalen bij ziekte

Minimaal 70% moet je in de eerste twee jaar van ziekte minimaal betalen. Uiteindelijk kunnen de kosten van een zieke werknemer tot twaalf jaar doorlopen. Vakantiegeld en de loonheffingen moet je doorbetalen tijdens ziekte.

Vaak is in een cao een hoger percentage voor loondoorbetaling bij ziekte vastgesteld. In de CAO motorvoertuigen is bijvoorbeeld vastgelegd dat de eerste 6 maanden 100% het loon moet worden doorbetaald en de overige 18 maanden 90%.

2. Vervanging

Het werk gaat door. Hoe vang je dit op? Inhuren van een uitzendkracht, zelf harder werken, de overige werknemers laten overwerken zijn opties. Aan elke optie zijn kosten verbonden, waarbij externe inhuur meestal het duurst is.

3. Verzuimbegeleiding

Bedrijfsarts/arbodienst, een casemanager en soms externe deskundigen zoals een arbeidsdeskundige  inschakelen kost geld. Afhankelijk van de contractvorm met je arbodienst, kun je hoge rekeningen van hen ontvangen.

Denk hierbij aan spreekuren bij de bedrijfsarts, of het inzetten van deskundigen op het gebied van re-integratie. Een tweede spoortraject bijvoorbeeld kost al snel tussen de 3- en €5.000,-

Soms moet een werkplek worden aangepast. Mogelijk kun je hiervoor een tegemoetkoming van UWV aanvragen.

4. Productieverlies

Afhankelijk van de functie van de zieke werknemer, verschillen de kosten van productieverlies. Voorbeelden van verlies kunnen zijn; kennis van een specialisme die je nu door ziekte moet missen, of relaties die zijn opgebouwd met klanten.

Inhuur van vervanging moet ingewerkt worden. Daarin moet je eerst investeren en mogelijk heb je extra kosten door meer fouten.