Wat kost een verzuimverzekering?

Wat kost een verzuimverzekering?

Een verzuimverzekering afsluiten om je tegen de kosten van verzuim in te dekken, kan verstandig zijn. Wat dit precies in jouw situatie kost, is afhankelijk van een aantal factoren. De premie voor een verzuimverzekering wordt bepaald aan de hand van onder meer:

  • Jaarloonsom
  • Aantal werknemers
  • Verzuimcijfers over de afgelopen drie jaar
  • Sector
  • Lengte van de eigen risicoperiode
  • Gewenste dekking

Verzuimcijfers

Bij de aanvraag van de verzuimverzekering zijn de verzuimpercentages, exclusief zwangerschap- en andere vangnetregelingen, nodig. Dit doe je door middel van verzuimoverzichten van de arbodienstverlener van de afgelopen drie jaar.

Sector

Afhankelijk van in welke sector jouw bedrijf actief is, wordt hiervoor meer of minder premie in rekening gebracht. Sectoren met weinig verzuim krijgen een lagere premie dan die met hoog verzuim.

Eigen risicoperiode

Hoe hoger het eigen risico, hoe minder risico voor de verzekeraar. Die hoeft immers pas uit te gaan keren als de eigen risicoperiode (ook wel wachttijd genoemd), voorbij is. Dus bij een langere periode eigenrisico, betaal je minder premie.

Gewenste dekking

Stel dat je loondoorbetalingsverplichting 70% bedraagt en de CAO bepaalt dat je het eerste jaar moet aanvullen tot 100%, dan kunt je er voor kiezen om het eerste jaar  70% te verzekeren en het overige deel van het risico zelf te dragen. Dit levert een lagere premie op.

Andersom geldt dat je meer kan verzekeren dan de loondoorbetalingsverplichting. Dit heet werkgeverslasten meeverzekeren. Hiermee dek je de kosten voor de sociale verzekeringspremies en overige werkgeverslasten, zoals auto- en telefoonkosten. De som van deze kosten varieert tussen de 15 en 30% van het brutoloon.

Deze kosten lopen door wanneer je werknemer ziek is. Je kunt er voor kiezen om deze kosten voor een deel mee te verzekeren op de verzuimverzekering. Dit levert een hogere verzekeringspremie op.